Kattendansstraat 7

Semi-gesloten hoevetje, uit de 19de eeuw. Moestuin ten oosten, voor het woonhuis, door een haag omgeven. Gebouwen onder zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen) rondom het rechthoekig erf.

Ten noordoosten, woonhuis van zeven traveeën. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen en gepikte timmer op een lage bakstenen stoel met gepikte plint. Ordonnantie: stal-woonhuisschuur. Zeven tussenstijlen en tussenstijlschoren in de eerste en laatste travee. Beluikt venster en beluikt bolkozijn; deur in de derde travee. Achtergevel met drie deuren en twee venstertjes; zolderluiken in de stalpartij.

Haaks op het woonhuis, ten zuidwesten van het erf, witgekalkte lage bijbouw in cementblokken.

Ten noordoosten, haaks op het woonhuis, witgekalkte bakstenen varkensstal van drie traveeën.

Ten noordoosten, bakhuis met karrenhuis onder gemeenschappelijk zadeldak.