Madagascar, het vergeten land

Vanuit de school HASP-O Zepperen trokken 5 leerlingen, 4 leerkrachten en 5 vrijwilligers naar het zuiden van Madagascar voor een inleef- en projectreis. Zuid-Madagascar is een zeer arme streek: meer dan 81 % van de zeer jonge bevolking leeft er onder de armoedegrens. Vooral het tekort aan (drinkbaar) water, de slechte hygiëne en de opwarming van de aarde zorgen er voor gigantische problemen.

Via kleine projecten probeerde het reisgezelschap te werken rond de meest prangende problemen. In samenwerking met “Moos Herk in de Wereld” en “Hasp-O Zepperen” wordt er op vrijdag 16 december om 10 en om 20u in Elckerlyc een (inhoudelijk identieke) lezing georganiseerd, waarbij Jaak Poncelet vertelt over zijn ervaringen.

Toegang gratis.

Na de lezing is er moment voor informeel overleg met een hapje en een drankje

St-Lambrechts-Herk.be

Nieuws