Steenberg 66

Hoeve met losse bestanddelen, uit de 19de eeuw. Gebouwen in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), rondom een rechthoekig erf, dat hoger ligt dan het straatniveau en aan de noordzijde wordt begrensd door een haag en een notelaar.

Ten westen bevindt zich het woonhuis (nok loodrecht op de straat): vijf traveeën in overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een verhoogde bakstenen stoel. Drie beluikte vensters en een deur. Versteende noordgevel.

Ten zuiden, stallingen van vijf traveeën, vakwerkbouw met gepikte timmer op een bakstenen stoel met gepikte plint. In de achtergevel werden de lemen vullingen door bakstenen vervangen.

Ten oosten van het erf, stal-schuur van twee traveeën, vakwerkbouw op een hoge, bakstenen stoel. Varkensstal van één travee onder lessenaarsdak tegen de zuidelijke zijgevel. Karrenhuis tegen de bakstenen achtergevel.