Kattendansstraat 114

Semi-gesloten hoeve uit de 19de eeuw, belangrijk element in het landschap. Gebouwen in stijl- en regelwerk met blauwgekalkte lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekig erf, dat met een recent hek is afgesloten.

Ten noordwesten, woonhuis van negen traveeën onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat), met koestal in het verlengde, op een lage bakstenen stoel en gepikte plint. Gepikte stijlen (tien) en tussenstijlschoor in de eerste travee tegen de tweede tussenstijl. Twee deuren en een beluikt venster. Onderkelderde opkamer zichtbaar in de rechterzijgevel. De hoek, gevormd door de koestal en de haaks hierop staande stallingen is aan de buitenkant vernieuwd in baksteenbouw.

Ten zuidwesten, stallingen van vier traveeën op lage, bakstenen stoel en gepikte plint. Twee zolderluiken en drie deuren.

Ten zuidoosten, stalling en dwarsschuur van vier traveeën op een lage, bakstenen stoel en gepikte plint. Twee deuren; een poort in de achtergevel.

Ten noordoosten, haaks op het woonhuis, varkensstal van vier traveeën op bakstenen stoel en gepikte plint. Vier lage deurtjes.

Ten westen, achter de koestal, bakhuis van twee traveeën, de oven is verdwenen.