Vier studio’s voor ex-gedetineerden in Sint-Lambrechts-Herk

De naaste buren van de woning zijn al ge- briefd over het initia- tief, later volgt nog een informatievergade- ring voor de Herkse gemeenschap. Maar niet iedereen kan zomaar in de studio’s terecht. De sociale dienst van de stad Has- selt en CAW Limburg bepalen sa- men welke gevangenisverlaters in aanmerking komen.

“Heel belangrijk is dat we op deze manier voorkomen dat mensen na een verblijf in de gevangenis in de dakloosheid terechtkomen”, zegt schepen Derya Erdogan (Rood- Groen+). “De bewoners worden ook verder actief begeleid naar een eigen woonst en een re-inte- gratie in de maatschappij. Door ze een dak boven het hoofd te bie- den, valt die zorg alvast een flinke tijd weg. We zien hetzelfde bij mensen die tijdelijk geen dak bo- ven het hoofd hebben na een wo- ningbrand of andere tegenslag. Maar voor ex-gevangenen is er dan nog eens de stempel die ze meedragen en die het verkrijgen van een eigen woning extra be- moeilijkt.”

Zes maanden

“De sociale dienst van het OCMW gaat samen met het Cen- trum voor Algemeen Welzijns- werk (CAW) Limburg de mensen verder begeleiden om de overgang naar een duurzame woonst te ver- eenvoudigen. Ze helpen ook met de zoektocht naar werk of het re- gelen van een vervangingsinko- men, en ze bieden begeleiding bij het zoeken naar een opleiding of zinvolle dagbesteding. Een ver- blijf in de studio’s kan maximaal zes maanden duren, wat moet vol- staan om de stap naar een eigen woonst te zetten.”

Verbouwen

Hasselt kreeg hiervoor een Vlaamse subsidie van 182.000 euro. “De zoektocht naar een ge- schikt pand leverde er één op: een eigendom van de stad zelf aan de Sint-Truidersteenweg in het cen- trum van Sint-Lambrechts-Herk. De volgende maanden zullen we de nodige werken uitvoeren om het pand gebruiksklaar te krijgen als noodwoning”, zegt schepen van Gebouwen Laurence Libert (Open Vld). “Zo wordt de woning opgedeeld in vier studio’s met ei- gen nutsvoorzieningen en onder- gaat het pand een energetische re- novatie. Bedoeling is dat deze wer- ken starten in 2023 en begin 2025 afgerond zijn, zodat de eerste be- woners er dan terechtkunnen.”

“We hebben een gevangenis in de stad, dus is het ook onze plicht om voor de mensen te zorgen die de cellen verlaten”, vindt burgemees- ter Steven Vandeput (N-VA). “We willen absoluut dat dit project kan slagen en we zijn er zeker van dat het sterke gemeenschapsgevoel in Sint-Lambrechts-Herk daar mee voor kan zorgen

HBVL

Nieuws