VERKEERSLICHTEN KRUISPUNT STEENWEG:

reacties gevraagd over de verkeerslichten.
Er zijn 3 werkingen voorzien voor de verkeerslichten : ochtendspits (6u30-9u30), avondspits (15u30-18u30) en daluren (overige uren). Tijdens ochtend en avondspits is de voorziene groentijd voor de zijstraten minimum 5 en maximum 18 seconden. In de daluren is dit minimum 15 en maximum 16 seconden. De maximum tijd wordt aangestuurd door detectielussen in het wegdek die verkeer kunnen detecteren en tijd kan verlengen.

Er wordt onderzocht of de verkeersstroom overeenstemt met de verwachtingen en of er klachten zijn over de regeling. Op basis van deze meldingen wordt onderzocht of aanpassingen vereist zijn. Meld je klachten aan de dorpsraad via sterkherk@proximus.be Deze zal de klachten dan melden aan de betrokken diensten.

Ander artikels uit de Wijkkrant.