Een derde generatie Marneffe in de Herkse fruit- én wijnteelt.

We worden ontvangen op het fruitbedrijf Marneffe door Jef en zoon Koen. De passie voor het fruitbedrijf werd genetisch blijkbaar doorgegeven door vader Jef vermits hij de grondlegger was van het eerste fruitbedrijf in Herk. De roots hiervan gaan terug naar diens schoonbroer Jozef Hiemeleers (geboren in 1902 en gehuwd met Maria Marneffe) die als landbouwkundig en tuinbouwkundig ingenieur verbonden was aan de Universiteit van Leuven. Het kan niet anders of de schoonbroers hebben elkaar veel over fruit geleerd. Jef heeft het bedrijf geleid sedert 1971 en is 50 jaar later nog deels actief in het bedrijf, samen met zoon Koen.

Vandaag betreft het een exploitatie van 9 ha aan golden appelen, jonagold appelen en conférence peren. Met uitzondering van ca. 10 seizoenarbeiders wordt al het werk zelf gedaan zonder personeel. Jef heeft steeds de 3-3-3 regel gehanteerd in zijn bedrijf: 1/3 golden, 1/3 jonagold en 1/3 conference om de risico’s van prijsverschillen op te vangen. Nog steeds worden immers de gevolgen ondervonden van de Ruslandban die van toepassing is sedert 2014. De markt heeft zich sedertdien gewijzigd naar meer binnenlandse afzet.

Jef heeft veel zien wijzigen, vooral naar meer biologische teelten waardoor bestrijdingsmiddelen veel selectiever worden ingezet om de nuttige insecten te sparen.

Ook worden geurverspreiders gebruikt om de vlindermot te misleiden met feromonen. Op mijn vraag wat het witte poeder is dat in de lente in de boomgaard gespoten wordt, stelde hij me gerust: het is gemalen klei, een natuurproduct dat de perenbladvlo afschrikt door een irriterend gevoel op te wekken.
Koen is verbonden aan de vzw Proefcentrum Fruitteelt (vroegere opzoekingsstation van Gorsem) en vertelt al vlug over zijn toekomstplannen met wijnbouw. De passie ontstond na een vinificatie opleiding van Marc Hendrickx. Er werden alvast 1500 wijnstokken geplant op een oppervlakte
van 0,5 ha met een grote diversiteit: Chardonnay, Pinot noir, Dornfelder, Riesling, Souvignier gris, Prior, Cabernet cortis, Johanniter en Solaris. De eerste oogst van 2020 was een goede motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan en om toekomstkeuzes te maken. We zijn erg nieuwsgierig naar de resultaten voor de volgende oogst en wensen het gloednieuwe wijndomein WIDEUX alle succes toe in Herk.

Ander artikels uit de Wijkkrant.