Interview met Koen Ombelets, de nieuwe schooldirecteur van De Kameleon

Koen Ombelets (29) is geboren en getogen in Sint-Lambrechts-Herk en werd in september 2021 benoemd tot schooldirecteur van Vrije Basisschool de Kameleon. Voor veel Herkenaren was hij reeds gekend als ex-hoofdleider van de Chiro.

Wat houdt jouw job in? Als schooldirecteur ben je een beetje een manusje van alles: je zet samen met collega’s de lijnen uit. Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het financieel beleid en het personeelsbeleid. Je onderhoudt de contacten met de ouders en je bent de contactpersoon voor de ruimere omgeving van de school.

Was het een bewuste keuze om in de Kameleon aan de slag te gaan? Zeker wel. Ik was voorheen 4,5 jaar werkzaam aan de Hogeschool UCLL en was eigenlijk niet op zoek naar een andere job. Toen ik via de kookploeg van de chiro van de vacature hoorde, ben ik toch beginnen nadenken vermits ik me altijd sterk verbonden heb gevoeld met de school. Dit heeft me zeker geholpen met het maken van een keuze. Ik heb zelf nog in de klas gezeten bij een aantal leerkrachten en heb bijvoorbeeld nog leren schrijven en lezen bij juf Anita.

Wat maakt jou fier op je job? Wat geeft jou het meeste voldoening? Het doet me deugd als ik zie dat kinderen graag naar school komen. Ik vind het ook een eer om getuige te mogen zijn van de evolutie die ze hier meemaken. Alle leerkrachten mogen trots zijn als we de leerlingen met een goedgevulde rugzak naar het middelbaar zien vertrekken.

Wat is de grootste uitdaging in je job? Met ongeveer driehonderdtachtig kinderen zijn we bepaald geen kleine school. We merken ook dat er een grote verscheidenheid is bij de instroom, waardoor we erg gevarieerde vragen gesteld krijgen.

Hoe zie je de rol van een katholieke school in de multiculturele samenleving? Voor ons is het belangrijk dat de waarden van het katholiek geloof centraal staan. Doorheen de jaren zijn er steeds meer kinderen bijgekomen met een andere culturele achtergrond, momenteel is dit ongeveer één vierde per klas. Deze diversiteit wordt als verrijkend ervaren. Zij doen niet alleen mee met alle lessen en vieringen, maar krijgen ook de kans om in groep te vertellen over hun gewoontes en geloof.

Wat vind je belangrijk wat jouw rol betreft? Ik wil vooral zo laagdrempelig mogelijk zijn, mensen mogen me echt wel dingen komen zeggen of vragen. Daarnaast zie ik deze job als een levenswerk waarvoor ik me graag engageer. Ik word hierbij uiteraard ondersteund door de raad van bestuur en de directiecollega’s van andere scholen.

Tot slot, welke hobby’s doe je graag? Ik probeer zo’n twee keer per week op de koersfiets te zitten en zit ook al enkele jaren in de kookploeg van de Chiro.

We wensen Koen heel veel succes met de job en we maken nu al de afspraak om over vijf jaar terug te komen!

Ander artikels uit de Wijkkrant.