Sasput-Voogdijstraat 76

Hoeve met losstaande bestanddelen, met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw (woonhuis). Gebouwen in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gelegen rondom het rechthoekig erf.

Ten zuidwesten, woonhuis (nok loodrecht op de straat) van zes traveeënn op een verhoogde bakstenen stoel. Overkalkte voorgevel. Onderkelderde opkamer in de laatste traveeën. Vier venstertjes van verschillende grootte, en twee deuren, de woonhuisdeur voorzien van een bovenlicht. Achtergevel met gepikte timmer, drie vensters, waarvan een bolkozijn en een deur. Zijgevels met asbestplatenbeschieting; versteende rechterzijgevel; aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de linkerzijgevel.

Ten zuidoosten van het erf, dwarsschuur van twee traveeën (oorspronkelijk drie?) op een lage bakstenen stoel met gepikte plint; hoge poort; karrenhuis aanleunend tegen de achtergevel.

Ten noordoosten, stal van twee traveeën op een lage bakstenen stoel met gepikte plint; pannen beschieting der zijgevels; een aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de zuidwestgevel.

Ten noordwesten, lage varkensstal, drie traveeën op een zeer lage bakstenen stoel.