vzw De Beemdgalm

De Beemdgalm is een begeleiding- en ontmoetingscentrum voor Herkse kinderen en jongeren. Het centrum werd in 1996 geopend. Op dat ogenblik bood de Beemdgalm onderdak aan de buitenschoolse opvang, de chiro, de school en het koor. 21 jaar later, in 2017, breidde de Beemdgalm uit en bood vanaf toen ook onderdak aan de KSA. Alle afdelingen van beide jeugdbewegingen (2 X 6 afdelingen) beschikken sindsdien over een eigen lokaal. Bovendien kunnen beide jeugdverenigingen gebruik maken van een ruime loods, waar spelmateriaal, kampgerief en ander materiaal kan gestockeerd worden.

De Beemdgalm ligt op een veilige site (op het einde van een doodlopende straat) en beschikt over ruimte speelterreinen.

Onmoetingscentrum

vakverbond
Sportvereniging
recreatie
Parochiaal
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Sportvereniging
Sportvereniging
Overkoepelend
Sport- en Cultuurcentrum
heemkundige kring
Sportvereniging
Vrijwilligers
Sportvereniging
Gemeenschapsorganisatie
Parochiaal
Gemeenschapsorganisatie
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Parochiaal
parochiaal - welzijnsorganisatie
Zangkoor
bond van gepensioneerden
Parochiaal
Sportvereniging
Vrijwilligers
Sportvereniging
Sportvereniging
Sportvereniging
Beroepsvereninging
Gemeenschapsorganisatie
Vrijwilligers
Gemeenschapsorganisatie
Gemeenschapsorganisatie
Onmoetingscentrum
Sportvereniging