fietspad of fietssuggestiedtrook?

Er zijn in ons dorp wat veranderingen zichtbaar op het wegdek. Vroeger had je rode stroken maar tegenwoordig zijn deze stoken okerkleurig. Dit zijn fietssuggestiestroken en geen fietspad.

Wat is een fietssuggestiestrook?

Een fietssuggestiestrook duidt de positie van de fietser aan op de rijbaan. Deze stroken hebben een andere kleur of wegbedekking dan de rest van de rijbaan. Dit is geen fietspad, er zijn immers geen twee evenwijdige onderbroken strepen of verkeersborden die een fietspad aangeven. Zo'n strook is niets anders dan een geverfde strook op de rijbaan waarop je ook met met een auto mag rijden, stilstaan of parkeren. Een fietssuggestiestrook maakt vooral duidelijk dat er fietsers kunnen rijden. Op deze manier worden automobilisten attent gemaakt op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Bovendien wordt de rijbaan visueel smaller gemaakt opdat chauffeurs hun snelheid zouden aanpassen. Fietsers hebben echter geen specifieke rechten op een fietssuggestiestrook aangezien dit niet is opgenomen in het verkeersreglement. 

Mogen fietsers naast elkaar rijden?

Binnen de bebouwde kom mogen fietsers maximum met twee naast elkaar rijden. Zij moeten echter verplicht achter elkaar gaan rijden wanneer tegemoetkomend verkeer hen niet kan kruisen.
Buiten de bebouwde kom moeten zij ook achter elkaar gaan rijden bij het naderen van een voertuig dat achter hen rijdt.
Fietsers moeten bovendien altijd achter elkaar rijden wanneer er een aanhangwagen aan de fiets is gekoppeld.

 

Meer over de verkeersregels voor fietsen kan je veel uitgebreider nalezen in de handige brochure 'Fietsers en de wegcode'.

 

 

St-Lambrechts-Herk.be