Beestig Bezig VZW

Over vzw Beestig Bezig

Beestig Bezig helpt mens en dier via co-creatie

Beestig Bezig brengt organisaties, ondernemers en geïnteresseerden samen om gezamenlijk dienstverlening te ontwikkelen die mens en dier ten goede komt.

De CO van ons logo staat voor co-creatie, want samen kunnen we meer.
Momenteel hebben we drie co-creatieprojecten:

1. Baas&Beest biedt dienstverlening aan huisdieren van mensen met een laag inkomen

2. Adoptieplus biedt dienstverlening aan asieldieren en baasjes die een asieldier adopteren

3. 't Viervoetersuurtjes brengt mensen met dementie en honden met elkaar in contact.

 

Vrijwilligers

vakverbond
Sportvereniging
recreatie
Parochiaal
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Sportvereniging
Sportvereniging
Overkoepelend
Sport- en Cultuurcentrum
heemkundige kring
Sportvereniging
Vrijwilligers
Sportvereniging
Gemeenschapsorganisatie
Parochiaal
Gemeenschapsorganisatie
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Parochiaal
parochiaal - welzijnsorganisatie
Zangkoor
bond van gepensioneerden
Parochiaal
Sportvereniging
Vrijwilligers
Sportvereniging
Sportvereniging
Sportvereniging
Beroepsvereninging
Gemeenschapsorganisatie
Vrijwilligers
Gemeenschapsorganisatie
Gemeenschapsorganisatie
Onmoetingscentrum
Sportvereniging