The Pretty Girls

Het majorettekorps van Sint-Lambrechts-Herk werd opgericht in 1980 in opvolging van The Goldens Sticks, die in 1977 het levenslicht zagen. Dit initiatief kende grote bijval: onmiddellijk traden een dertigtal meisjes toe. Al vlug namen de majorettes deel aan provinciale, nationale en Benelux kampioenschappen. Bij de eerste oprichters waren Paula Nelissen, Gabriëlle Thevis, Simonne Stas, Josée Vanitsen en Frieda Ballet. Datzelfde jaar behaalden de majorettes de provinciale en de nationale kampioenstitel. In 1983 werd het bestuur vernieuwd met als voorzitter Gabriëlle Greeven-Thevis. Toen telde de club drieënveertig leden en ging voortaan door het leven als "The Pretty Girls". De groep oefende alle vrijdagen en zaterdagen in de sporthal van Elckerlyc. In deze zaal vond op 20 oktober 1984 het provinciaal kampioenschap van Fedecam plaats, waar The Pretty Girls de provinciale titel in de wacht sleepten. Ook luisterden de majorettes geregeld feesten op en namen zij deel aan verschillende optochten en stoeten.

 

In 2010 vierden ze hun dertigjarig bestaan. De naam majorettes wordt niet meer gebruikt door de Herkse "Pretty Girls" omdat majorettes verwijst naar optredens samen met de fanfare. Zij nemen nog enkel deel aan kampioenschappen en noemen zich daarom sinds enkele jaren "The twirling". Huidige voorzitster is Paula Nelissen. De meisjes komen nog steeds tweemaal per week samen om te repeteren in zaal Elckerlyc.

Extra informatie

Twirling is een combinatie van dans, turnen en stickwerk. Je kan het beoefenen in groep, team, duo en solo.

Wij, 'The Pretty Girls', zijn een groep meisjes (maar ook jongens zijn zeker en vast welkom!) die twirling beoefenen als hobby.

De hele maand september kan je gratis komen proberen! Vanaf dan betaal je €100 lidgeld voor 1 twirljaar (gebruik van baton en pakjes inbegrepen).

 

Sportvereniging

vakverbond
Sportvereniging
recreatie
Parochiaal
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Sportvereniging
Sportvereniging
Overkoepelend
Sport- en Cultuurcentrum
heemkundige kring
Sportvereniging
Vrijwilligers
Sportvereniging
Gemeenschapsorganisatie
Parochiaal
Gemeenschapsorganisatie
Jeugdbeweging
Gemeenschapsorganisatie
Parochiaal
parochiaal - welzijnsorganisatie
Zangkoor
bond van gepensioneerden
Parochiaal
Sportvereniging
Vrijwilligers
Sportvereniging
Sportvereniging
Sportvereniging
Beroepsvereninging
Gemeenschapsorganisatie
Vrijwilligers
Gemeenschapsorganisatie
Gemeenschapsorganisatie
Onmoetingscentrum
Sportvereniging