Open forum masterplan Elckerlyc.

September 2021 schreven we:

Elckerlyc bestaat 50 jaar.
De infrastructuur veroudert en er stellen zich nieuwe eisen. Daarom heeft de vzw in overleg met de kerkfabriek de intentie om actief werk te maken van een nieuw masterplan, een visie vormen voor de toekomst en niet alleen over de nieuwe Elckerlyc, maar ook over de omgeving, een dorpsplein.’

Na een jaar zijn we al iets verder – we hebben een visie waar steeds aan gewerkt is …

Na brainstorming van 3 overlegmomenten met een denkgroep en ideeën uitgewisseld te hebben met verenigingen, de vaste gebruikers en de buurt, alsook overleg met vertegenwoordigers van de stedelijke overheid, kiezen we nu voor een open forum.

Daarom nodigen we de denkgroep, de verenigingen, de vaste gebruikers en de ganse gemeenschap van ons dorp uit op een open vergadering op DINSDAG 15 NOVEMBER om 20.00 u.

Wij danken u voor de bereidheid om hieraan mee te werken.

Elckerlyc en kerkfabriek

OC Elckerlyc