Schepen verrast door actie : “Er komt helemaal geen parking”

Schepen Marc Schepers “is verbaasd” dat de Herkse jeugdbewegingen dinsdagavond voor de Hasseltse gemeenteraad protesteerden tegen een parkeerplaats op hun speelweide. “Er is niks beslist en er komt zelfs geen parking.”

Schepen Marc Schepers (RoodGroen+) kon tijdens de gemeenteraad dinsdagavond geen antwoord bieden aan de protesterende Herkse jeugdbewegingen, die geen parkeerplaats op hun speelweide willen. Eén dag later doet hij dat wel. “Ik was echt verrast door de actie, omdat we in volle overlegfase zitten met de verschillende actoren in Herk rond het masterplan, dat nota bene al van in de vorige bestuursperiode loopt en nu geactualiseerd wordt.”

Schepers is niet te spreken over het protest. “Niet omwille van de actie, wel omdat ze precies aangeven dat er al beslissingen zijn genomen. Terwijl er voor eind november nog een nieuwe overlegronde met de dorpsraad is vastgelegd.”

speelzone

“Het masterplan moet de basis vormen voor het ruimtelijke beleid in Sint-Lambrechts-Herk. Daarin zitten de besognes van de jeugdbewegingen, de school en de buurt. De vragen zijn duidelijk: niet meer bouwen in de Billingenstraat en al zeker niet in de vallei van de Herk, de veiligheid in de schoolomgevingen waarborgen, het verkeer tussen de jeugdlokalen en de school weghalen en voorzien in een kwalitatieve speelruimte. De grootste voorwaarde daarbij was dat we als stad eigenaar zouden worden van de omliggende gronden in de Billingenstraat, en dat is intussen gebeurd. Bouwen hebben we zo kunnen stoppen en ook de groene Herkvallei is nu voorgoed verankerd. Ik zie het probleem echt niet meer.”

Werkplan

“Er is geen probleem met een speelterrein dat parking zou worden, zoals ze suggereren. Er komt op deze site helemaal geen parking. Om in te gaan op de petitie van de school voor een oplossing voor het parkeerprobleem, hebben we een voorstel klaar om een kiss-and-ride te organiseren in de Billingenstraat. Die moet op een groene manier ingericht worden, zodat die tijdens de weekends en buiten de schooldagen kan gebruikt worden als speelterrein, en dus zeker niet als parking. Ik wil ook aangeven dat in het originele plan op die plek een verharde parkeerplek van twee keer deze oppervlakte was voorzien. Aan de andere kant van de Billingenstraat, voorbij de jeugdlokalen en de school, voorzien we dan een parkeerplek voor 20 voertuigen. Parkeren in het centrum moet verder aan de Elckerlyc en aan de overzijde van de Steenweg gebeuren, waar we ook een veilige oversteek willen organiseren. Met die plannen gaan we eind november, zoals voorzien, naar de dorpsraad.”

HBVL