Zoektocht naar nieuwe uitbater voor Brasserie Beukenhof levert nog niets op.

Na een zoektocht van vier maanden heeft het Hasselts stadsbestuur nog geen nieuwe uitbater voor Brasserie Beukenhof in Sint-Lambrechts-Herk kunnen vinden. De stad wil die site via een erfpacht van 33 jaar een nieuw elan geven, maar geen kandidaten dienden zich aan. “Compleet onverwacht en onfortuinlijk”, reageert bevoegde schepen Rik Dehollogne (N-VA).

Op 6 augustus stelde het stadsbestuur de erfpacht voor Brasserie Beukenhof voor het eerst open. “De troeven van domein Beukenhof zijn dan ook veelzijdig”, benadrukt Rik Dehollogne, schepen van Lokale Economie en Toerisme (N-VA). “Als erfpachter geniet je van een centrale ligging in ‘Moos Herk’, een bloeiend verenigingsleven met sportclubs, cultuurgroepen en jeugdbewegingen op de site. Daarbovenop ligt er een mooie speeltuin vlak langs de zaak, ligt de brasserie in een natuurrijke omgeving en is er een ruime parking voor auto’s en fietsers. Perfect voor een familiaal georiënteerde brasserie met democratische prijzen en ruime openingsuren, dus.”

Brouwerij Alken-Maes

Al vindt de stad tot op heden geen enkele kandidaat-pachter. “Sinds de openstelling zijn er wel plaatsbezoeken gebeurd door geïnteresseerde partijen, maar daar is inderdaad nog geen officiële kandidaat uitgekomen”, zegt Dehollogne. “Om die reden hebben we het termijn van de kandidaatstelling verlengd van eind september tot komende donderdag (10 november, red.), maar ook die extra tijd leverde tot op heden nog geen kandidaat op.”

Dankzij de lage jaarlijkse erfpacht­ver­goe­ding van slechts 592 euro per maand en de lange looptijd van de erfpacht, kan de investe­ring gespreid worden. Het blijft dus een goede opportuni­teit

Schepen Rik Dehollogne (N-VA)

Zelf schuift het stadsbestuur Brouwerij Alken-Maes als voornaamste kandidaat naar voren, maar die springt voorlopig niet op de kar, volgens de schepen. “De brouwerij bevestigde aan onze stad dat dit in ‘normale omstandigheden’ zeker een opportuniteit geweest was, maar dat de huidige energiecrisis, de stijgende bouwkosten en de inflatie het hun momenteel niet toelaat. Andere kandidaten die op de radar stonden, kwamen uit twee bekende Hasseltse horecagroepen. Ook zij geven dezelfde redenen op.”

Renovatiewerken

Zo heeft de brasserie nog verschillende renovatiewerken nodig, wat voor de toekomstige erfpachter nog heel wat uitgaven kan opleveren. “De stad Hasselt heeft in 2020 wel al een volledig nieuw dak geplaatst. Maar daarbuiten heeft de nieuwe uitbater nog wat werk, vandaar dat we de erfpacht op 33 jaar hebben gezet. Zo heeft hij of zij ruimschoots de tijd om de investering terug te verdienen.”

“Gezien de lage jaarlijkse erfpachtvergoeding - 7.100 euro per jaar en dus slechts 592 euro per maand - en de lange looptijd van de erfpacht, kan die investering ook gespreid en afgeschreven worden over een lange periode. Daardoor blijft de totale maandelijkse kostprijs nog steeds laag ten opzichte van de marktconforme huurprijzen voor handels- en horecapanden van dezelfde grootte. Bovendien kan de erfpachter dit pand volledig naar zijn of haar inzicht transformeren. Het blijft dus een goede opportuniteit”, aldus Dehollogne.

 

Vertraging

De stad blijft dan ook rotsvast overtuigd van het potentieel van de locatie. “Momenteel is er met de vele sportclubs die er actief zijn al heel wat beleving. Daar kan de brasserie een steentje toe bijdragen. Als er geen kandidaten blijken te zijn, zullen we ons moeten beraden over de volgende stappen. Het is onfortuinlijk dat ons initiatief momenteel gedwarsboomd wordt door de huidige crisissituatie, maar we zullen niet toelaten dat het tot afstel leidt. De activering van dit gebouw als een ontmoetingsplek voor de mensen van Sint-Lambrechts-Herk blijft een belangrijk streefdoel dat we niet zullen lossen. Dat er nu vertraging opgelopen wordt, is helaas evident.”

Geïnteresseerde kandidaat-erfpachters kunnen zich nog steeds melden bij de dienst Economie van de stad Hasselt via economie@hasselt.be.

 

HLN