De kapel van Hilst

De Kapel van Hilst in de Oude Truierbaan is het eerste en oudste monument dat in Limburg werd opgericht ter herdenking aan de meer dan zeshonderd gesneuvelden van de Boerenkrijg in Hasselt. Dit wordt jaarlijks herdacht met een viering en dit jaar zal dat op zaterdag 3 december 2022 om 18u30 zijn aan de kapel van Hilst. INFO: www.boerenkrijghasselt.be Contact voorzitter: frank.clerix@hotmail.com Op 1 oktober 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden geannexeerd door de Fransen. Het Franse regime voerde nadien een dienstplicht – conscriptie - in. Dat zette kwaad bloed bij de lagere sociale klasse die hiermee een kostwinner moest afstaan. In 1798 verzetten de boeren zich samen met arbeiders, ambachtslieden en burgers tegen de Franse bezetters. Op de vlucht uit Hasselt werd ter hoogte van het kapelletje van Hilst hevig strijd geleverd en vielen er vele slachtoffers. De Fransen gaven deze verzetslieden de scheldnaam Brigands, wat zoveel betekent als struikrovers. Die scheldnaam groeide later uit tot hun eretitel. De strijd werd beslecht op 5 december 1798, toen de Fransen de opstandelingen definitief versloegen op Ter Hilst bij Hasselt. Meer dan zeshonderd doden vielen er rond de hoeves Groot en Klein Hilst. De repressie die volgde was ongemeen hard. Zo organiseerden Franse generaals op 7 december 1798 een fakkeltocht door de straten van Brussel met als attractie Hasseltse krijgsgevan- - 6 - genen. Velen van hen werden terechtgesteld of kwamen om van ontbering.  In 1850 richtte mevrouw Bamps-Lebon in Klein-Hilst een kapel op om de slachtoffers te gedenken. In 1898 werd daarna een nationaal Boerenkrijgmonument opgericht op het Leopoldplein. In 1938 werd de kapel, na restauratie, verplaatst naar de huidige locatie. Het is in Hasselt een traditie geworden om aan die kapel begin december de Boerenkrijg te herdenken. De vaste onderdelen van de viering zijn: een bloemenhulde en een korte fakkeltocht met ruiters te paard. De viering wordt traditioneel afgesloten met erwtensoep en Hasseltse jenever. Wie de wijk Ter Hilst binnenrijdt via de St-Truidersteenweg slaat rechtsaf naar de Brigandstraat. Even verder kom je onder de brug die de expressweg ondertunnelt. Op het plafond en de wanden zie je prachtige muurtekeningen van de hand van de Moldavische kunstenaar Pavel Balta: zij vertellen daar het verhaal van onze Hasseltse Brigands in combinatie met beelden van de bewoners van de wijk vandaag. Noteer alvast de herdenking van de Boerenkrijg op 3 december 2022, mét erwtensoep !

Andere artikels uit de wijkkranten.