Een wijzer voor de toekomst van iedereen

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van vzw ELCKERLYC maakte Philippe Paesmans een kunstwerk als symbool voor de weg die werd afgelegd en die voor ons ligt. Als basis hiervoor gebruikte Philip de kleurrijke pionnetjes die we kennen van onze gezelschapsspelen. In dit kunstwerk heeft Philippe verschillende thema’s uitgebeeld zoals: welk is de plek van ieder individu in een groep, welk is de spanning tussen verleden en toekomst, het wijzigen van een levensrichting, het unieke van iedere pionnetje dat we zijn, onze zichtbaarheid of onzichtbaarheid in de samenleving, de keuze tussen worden zoals iedereen of zoeken naar wie je al bent, veelzijdigheid, keuzevrijheid, richting en licht. De wijzer voor iedereen vond een vaste plek in de feestzaal van ontmoetingscentrum Elckerlyc.

Andere artikels uit de wijkkranten.