De mammoet van Alken wandelde in Herk

Omstreeks 1900 waren enkele Hasselaren geïnteresseerd in vindplaatsen van fossielen van mammoeten en andere fossiele resten. Die interesse was er zeker voor de ongewone concentratie grote beenderen die men in 1904 aantrof in een open zandgroeve (metselzand) in de Meerdegatstraat, aan de westzijde van de boomgaard achter de hoeve met huisnummer 49.
Twee Hasselaren worden in dit verhaal genoemd: priester Florent Silveryser en apotheker Sylvain Vreven. Beiden onderhielden nauwe contacten met de Brusselse geoloog Michel Mourlon. Samen bezochten ze de Alkense zandput met fossiele beenderen. In een eerste rapport maakt Michel Mourlon melding van de vondst van uitzonderlijk goed bewaarde mammoet beenderen. Bij het tweede bezoek werd hij vergezeld van paleontologen die versteld stonden van een nieuwe vondst in dezelfde zandwinning. Op 3 meter onder het maaiveld vonden ze skeletbeenderen van een wolharige neushoorn, van een mammoet en een verzameling andere beenderen evenals vele schelpen, silexkeitjes en visgraten. De Alkense mammoet en de wolharige neushoorn leefden in het Laat-Pleisto-ceen, dit is op het einde van de IJstijden, omstreeks 15.000 jaar geleden stierven ze uit.

De silexkeitjes en de schelpjes hebben een veel oudere herkomst. Zij werden meegevoerd met het Herker beekwater in haar bovenloop uit lagen die vele miljoenen jaren geleden door de toenmalige zeeën werden afgezet. Verkeerdelijk wordt de vindplaats soms aangeduid als zijnde in Herk; maar ere wie ere toekomt, de mammoet is wel degelijk van onze buren in Alken.

Hij/zij mag dan wel in Alken gevonden zijn, maar deed ongetwijfeld zijn of haar boodschappen in Sint-Lambrechts-Herk!

Zijn broertje, in 1860 gevonden in Lier, staat in volle glorie in het museum in Brussel niet weet in welke lade van de honderden ze zich precies bevinden! Ga dus niet zoeken.

mommoet lier

 

De fossiele skeletdelen van de in Alken opgegraven mammoet worden bewaard te Brussel in de kelders van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De paleontologen hebben deze fossiele vondsten, nog steeds niet digitaal geïnventariseerd waardoor men niet weet in welke lade van de honderden ze zich precies bevinden! Ga dus niet zoeken.

Andere artikels uit de wijkkranten.